Sztuka jest sztuka_Opowiem wam o mojej ulicy_Konkurs_2017

Zakład Animacji Kultury i Andragogiki Uniwersytetu Zielonogórskiego organizuje konkurs fotograficzny „Opowiem wam o mojej ulicy”

 Sztuka jest sztuka_Opowiem wam o mojej ulicy_Konkurs_2017
Zakład Animacji Kultury i Andragogiki zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym „Opowiem wam o mojej ulicy”. Prace związane z tytułem konkursu prosimy o nadsyłanie w formie elektronicznej w formacie *.jpg (max 10 zdj.) na adres lukasz_klimczyk@wp.pl W tytule listu prosimy o wpisanie tytułu konkursu, zamieszczenie krótkiego opisu przesłanych prac oraz o wpisanie klauzuli „ja niżej podpisany(a) zapoznałem(am) się z regulaminem konkursu i akceptuję jego warunki”.
 
Zgłoszenia przyjmujemy do 1.03.2017r.
 
Za 3 pierwsze miejsca organizatorzy przewidzieli nagrody w formie całodziennych warsztatów fotograficznych z zakresu fotografii cyfrowej, analogowej, studyjnej, plenerowej oraz portretowej.
 
Więcej informacji w regulaminie konkursu poniżej
 
Regulamin opublikowany 23 listopada 2016 r. na stronie Sztuka jest Sztuka
Regulamin konkursu fotograficznego
„Opowiem wam o mojej ulicy”
Zakład Animacji Kultury i Andragogiki UZ
1.Konkurs fotograficzny „Opowiem wam o mojej ulicy” zwany dalej konkursem został wdrożony z inicjatywy pracowników Zakładu Animacji Kultury i Andragogiki Uniwersytetu Zielonogórskiego.
1.1 Podmiotami bezpośrednio odpowiedzialnymi za przebieg konkursu są pracownicy ZAKiA
mgr Jarosław Dulęba
mgr Łukasz Klimczyk
Osoby te odpowiadają za przebieg konkursu, ocenę prac artystycznych oraz za przeprowadzenie warsztatów wieńczących konkurs.
1.2 Wszystkie zgłoszone prace w pierwszej kolejności muszą zostać wysłane na adres lukasz_klimczyk@wp.pl w formacie pliku *.jpg wraz krótkim opisem projektu. Maksymalnie ilość przesyłanych prac wynosi 10 zdjęć. Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru zdjęć biorących udział w konkursie spośród nadesłanych prac.
1.3 Termin zgłaszania prac drogą mailową upływa z dniem 1.03.2017r. Wyniki prac zakwalifikowanych do wzięcia udziału w wystawie zbiorowej oraz prac nagrodzonych warsztatami zostaną upublicznione do dnia 8.03.2017r.
1.4 Uczestnik konkursu zakwalifikowany do wystawy zobowiązuje się do dostarczenia organizatorowi do dnia 23.03.2017r trzy wybrane komisyjnie prace w formie wydruku w formacie min 20x30cm. Po zakończeniu wystawy prace zostaną zwrócone uczestnikom.
1.5 Wernisaż prac odbędzie się dnia 24.03.2017r zaś warsztaty odbędą się dnia 25.03.2017r.
2. Uczestnictwo w konkursie jest darmowe. Uczestnik nie ponosi kosztów związanych z procesem rejestracji.
2.1 Organizator zastrzega sobie prawo do wykonania dokumentacji fotograficznej w trakcie wernisażu.
2.2 Organizator zastrzega sobie prawo możliwości upublicznienia w mediach społecznościowych prac uczestników nagrodzonych uczestnictwem w wystawie oraz warsztatami fotograficznymi.
2.3 Organizator zastrzega sobie prawo do wykonania i upublicznienia dokumentacji fotograficznej z przebiegu warsztatów fotograficznych.
 
Czekamy na Wasze zgłoszenia! Testerzy Imprez polecają!
Sztuka jest sztuka_Opowiem wam o mojej ulicy_Konkurs_2017