pisf

Szkoła w kadrze. Warsztaty dla nauczycieli prowadzi Wędrująca Filmoznawczyni Filmoteki Szkolnej Dobromiła de Luga.

pisf-logo

pisf
17-11-2016 Szkoła w kadrze. Warsztaty dla nauczycieli.
Zapraszamy na warsztaty do Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego Metis. Zajęcia dotyczyć będą wiedzy o filmie i wykorzystania jej w ramach programów nauczania. Warsztaty bazują na programie Filmoteka Szkolna prowadzonego przez Filmotekę Narodową przy wsparciu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Warsztaty są zgodne z kierunkami polityki oświatowej państwa na rok 2016/2017 – 1 i 3 priorytetem MEN (Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży, Kształtowanie postaw dzieci i młodzieży).
Adresaci szkolenia: warsztat adresowany jest dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych, wychowawców, bibliotekarzy, instruktorów domów kultury
Termin spotkań:
25 listopada 2016 r. w godz. 15:00 – 18:30, miejsce: siedziba ROM-E Metis w Katowicach
2 grudnia 2016 r. w godz. 15:00 – 18:30, miejsce: siedziba ROM-E Metis w Katowicach
17 grudnia 2016 (sobota) w godz. 9:00 – 16:00, miejsce: filia ROM-E Metis w Bytomiu
Część I – Różne oblicza sąsiedztwa i różne środki wyrazu filmowego
zastanowimy się nas sposobem pokazywania sąsiedztwa w literaturze i filmie (zarówno polskim jak i światowym);
nauczymy się jak wykorzystywane są plany filmowe, jazdy kamer, zastanowimy się nad funkcją muzyki, dźwięku, koloru i światła w filmowej opowieści;
wspólne wygenerujemy pomysły na wykorzystanie „tematów zza okna” na szkolnych lekcjach.
Część II – Narracja i kino gatunków
17 grudnia 2016 (sobota) godz. 9:00 – 16:00 – filia ROM-E Metis w Bytomiu
poznamy podstawowe zasady filmowej narracji (od ekspozycji, punktów zwrotnych, punktu kulminacyjnego do rozwiązania i wybrzmienia) oraz różne oblicza filmowego narratora;
zastanowimy się, czym są gatunki filmowe na podstawie kina superbohaterskiego i kina gangsterskiego;
dowiemy się jak łączyć komiks z twórczością Szekspira (popkultura, a sztuka wysoka);
zrobimy bilans zysków i start związanych z wejściem do fikcyjnego świata animacji.
Dodatkowo w czasie warsztatów dowiedzą się Państwo jak wykorzystać materiały, które oferuje program Filmoteka Szkolna – jak korzystać ze strony filmotekaszkolna.pl (w szczególności z panelu dla nauczycieli i uczniów) oraz jak wykorzystać filmowy box dvd Filmoteki Szkolnej.
 

filmoteka-szkolna-logo

 
 
O prowadzącym:
Zdjęcie: Dobromiła DelugaDobromiła Deluga – animatorka kultury i filmoznawca, na co dzień koordynatorka Sali Teatralno-kinowej Pałacu Młodzieży w Katowicach, gdzie w ubiegłym roku prowadziła Salon Kina Polskiego diagnozując stan polskiej kinematografii po 1989 roku, napisała prace o „Możliwościach włączania filmu współczesnego w szkolne programy edukacji” (Uniwersytet Jagielloński) oraz o stosunku młodzieży do wartości zawartych w filmie Krzysztofa Kieślowskiego „Krótki film o miłości” (Uniwersytet Śląski). Śledzi zarówno kolejne odsłony filmów o agencie 007, seriale o superbohaterach jak i lubuje się w filmach Jima Jarmuscha i Bela Tarra. Od 2016 roku wędrująca filmoznawczymi Filmoteki Szkolnej, która z radością zagości w szkole na warsztatach z młodzieżą.
 
Dobromiła Deluga
Dobromiła Deluga
 
Warunki uczestnictwa
 
Udział w szkoleniu jest nieodpłatny.
O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.
Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.
Istnieje też opcja przesłania wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia (kliknij tutaj) faksem (nr 32 209 53 13) lub pocztą (ROM-E Metis w Katowicach, 40-530 Katowice, ul. Drozdów 21).
Dodatkowych informacji udziela koordynator – Beata Cielecka:
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 116
e-mail: bcielecka@metis.pl
PISF – Polski Instytut Sztuki Filmowej realizuje zadania zapisane w Ustawie o kinematografii, do których należą m.in. dofinansowywanie produkcji, dystrybucji i rozpowszechniania filmów, promocja polskiej kinematografii na świecie, wspieranie debiutów oraz rozwoju artystycznego młodych twórców filmowych, edukacja filmowa oraz wspieranie utrzymywania archiwów filmowych.
Misją Filmoteki Narodowej są ochrona narodowego dziedzictwa kulturalnego w dziedzinie kinematografii oraz upowszechnianie kultury filmowej.
 filmoteka-narodowa-logo
 
Warsztaty a podstawa programowa – język polski i wiedza o kulturze – liceum:
Całość warsztatów:
porównuje funkcjonowanie tych są mych motywów w różnych utworach literackich; (PP)
wskazuje zastosowane w utworze środki wyrazu artystycznego i ich funkcje (po znane wcześniej, a ponadto: oksymorony, synekdochy, hiperbole, elipsy, paralelizmy) oraz inne wyznaczniki poetyki danego utworu (z zakresu pod staw wersyfikacji, kom pozycji, genologii) i określa ich funkcje;
tworzy samodzielną wypowiedź argumentacyjną według podstawowych za sad logiki i retoryki (stawia tezę lub hipotezę, dobiera argumenty, porządkuje je, hierarchizuje, dokonuje ich selekcji pod względem użyteczności w wypowiedzi, podsumowuje, dobiera przykłady ilustrujące wywód myślowy, prze prowadza prawidłowe wnioskowanie);
analizuje film lub analizuje spektakl teatralny, posługując się podstawowymi pojęciami z zakresu właściwej dziedziny sztuki;
wypowiada się na temat dzieła sztuki, używając pojęć zarówno swoistych dla poszczególnych sztuk, jak i wspólnych (forma, kompozycja, funkcja, nadawca, odbiorca, użytkownik, znaczenie, kontekst, medium).
Część I – różne oblicza sąsiedztwa, różne środki wyrazu filmowego:
porównuje utwory literackie lub ich fragmenty (dostrzega cechy wspólne i różne);
czyta utwory stanowiące konteksty dla tekstów kultury poznawanych w szkole; (PR)
wykorzystuje w interpretacji elementy znaczące dla odczytania sensu utworu (np. słowa- klucze, wyznaczniki kompozycji); (PP)
konfrontuje tekst literacki z innymi tekstami kultury np. plastycznymi, teatralnymi, filmowymi; (PR)
dostrzega obecne w utworach literackich oraz innych tekstach kultury wartości narodowe i uniwersalne;
dostrzega w świecie konflikty wartości (np. równości i wolności, sprawiedliwości i miłosierdzia) oraz rozumie źródła tych konfliktów;
poznaje teksty w całości lub fragmentach – użyte teksty pochodzić będą z podstawy programowej.
 
 
Część II – narracja i kino gatunków:
rozpoznaje typ nadawcy i adresata tekstu; (PP)
dostrzega związek języka z obrazem świata; (PR)
dostrzega przemiany konwencji i praktykę ich łączenia (synkretyzm konwencji i gatunków); (PR)
rozpoznaje w utworze sposoby kreowania świata przedstawionego i bohatera (narracja, fabuła, sytuacja liryczna, akcja); (PP)
wykorzystuje w interpretacji elementy znaczące dla odczytania sensu utworu (np. słowa-klucze, wyznaczniki kompozycji); (PP)
odczytuje treści alegoryczne i symboliczne utworu;
dostrzega i nazywa związek między dziełem a sytuacją społeczno-historyczną i obyczajami epoki, w której powstało;
posługuje się pojęciami: kultura popularna, ludowa, masowa, wysoka, narodowa, zglobalizowana, subkultura w ich właściwym znaczeniu i używa ich w kontekście interpretowanych dzieł sztuki oraz praktyk kulturowych.
 
 
 (źródła: www.metis.pl,  http://filmotekaszkolna.pl,  pisf.pl)
DODATKOWE INFORMACJE KONTAKTOWE
 
PISF Krakowskie Przedmieście 21/23
Warszawa
 tel: + 48 22 42 10 130
rzecznik@pisf.pl
 
http://www.pisf.pl/
 
Filmoteka Narodowa
Puławska 61
Mokotów, Warszawa, Poland
 
filmoteka@fn.org.pl
 
http://www.fn.org.pl/
Zadzwoń pod numer 22 542 10 61
pisf-logo
pisf