look-and-see-festival-2016

F13 Centrala Twórcza‎ Look and See Władysław Komendarek Przegląd Kultury Współczesnej 2016

look-and-see-festival-2016
In polish language below:
At two-year intervals [like biennials;] there comes a time that we want to present to you on what we pay attention to the audio-visual world of art and culture. They are born with the next editions of the Review of Contemporary Culture Look & See, [that is LaS]. The motto of the fourth edition of the Continuum.
If you wish to get some details about Las invite you to the website: http://lookandsee-festival.blogspot.com/p/blog-page.html
 
And here we go into specifics.
10/22/2016, Saturday, III quarter moon as seen from Earth Planet from 15 ° 30 ‚E and 51 ° 56’N geographic coordinates.
look-and-see_baner-no-date-minlook-and-see_baner-no-date-minlook-and-see_baner-no-date-minlook-and-see_baner-no-date-min
 
BLOCK I / hr. 18 00:
The exhibition Continuum composed of:
Catherine Szeszycka, Marcelo Zammenhoff, Grzegorz July, Daria Bojanek, An Krasko, Adrian Nejman, Alexander Olejniczak, Piotr Leszczynski, James Bitka, Agata Rowecka, ZIMZ, Andrzej Kwiatkowski, Wald Loren and guests.
 
CONCERT:
WRATHU + SMALL FUSION
DOG lint
MANDRAGOROD
 
 
BLOCK II / hr. 20 00:
Władysław Komendarek
WHALE
REDUCTION
SMOKE
ICEBERG
+ Video arty
 
WHERE:
ŻEFAM / ZONA
ul. Sienkiewicz 9
green Mountain
TICKETS to win:
Tax: presale / 15pln
[OBJECT, ul. Kazimierz Wielkiego21
World Shisha, ul. Drzewna27
Cardamom-World Spices, ul. Sikorskiego34
Gallery titmouse, ul. Sikorskiego66] —> from 07/10/2016 !!!
day of the event / 25pln
 
ABOUT THE FESTIVAL
Festival of Contemporary Culture Look & See is a series of events presenting current developments in the field of visual arts and music. Trends often niche and innovative, created by the independent music scene and intermedia.
The idea of the event is based on a combination of many areas of modern activity. Look & See is a music and multimedia, street art, action performerskie, exhibition and workshops, meetings with artists and special projects. Artistic venture is geared to confront art with the audience. It goes beyond the traditional exhibition spaces. The premise is that every year is held in a different location, using abandoned, unusual spaces and urban fabric. It aims to revitalize these sites by injecting in non-creative activity. So far LaS took place in the former plant ŻEFAM in Plant Steel Structures ZASTAL, a former shop rtv / appliances new seal, closed the office of the city of Gorzow Wielkopolski. In principle, being a platform levitating ‚at the interface of art and life’ issues noticed by young art introduces the social circuit.
Look & See is focused on living in harmony with nature. The festival does not have one, preconceived structure. Every year, I give up modification. The festival is continuous, improved design.
 
The combination of different areas of contemporary culture has show interpenetration of the world. Look & See is a ‚look’ and ‚see’ / ‚understand’ the one hand, but also to listen, feel and commune. Event title refers to the visual culture, which is the building block of today’s understanding of the world and sound, which is the non-visible, but at the same time an integral part.
Can be regarded as a motto the words of Leonardo da Vinci: „Learn how to see. Realize That everything is connect to everything else ‚.
 
The creators participating in the review presented individual approach and creative attitudes, while posing the question about man’s place in modern culture, which often places the individual at the specific situations that do not have their counterparts in primary areas of activity.
It was their exploration – areas resulting from the specifics of our civilization is the main message of the event.
The festival focuses on the province of Lubuskie, however, it is also embracing reach of other cities in the country, on the basis of cooperation with the individuals / organizations, or by exchanging artistic achievements.
  
Warning! Safety Information:
Area events post-factory standard. Adapted (a crystal chandelier), but raw. Enter at your own risk.
On-site buffet with drinks. Chill with Shisha and Article wife.
The whole building is valid categorical ban on smoking pipes.
 
BREAKING NEWS / ŚWIEŻYNKA!
Do you make music you’re shooting video arty want to show myself to the forum as part of the Festival of Look and See? .
Send us your work.
Manuscripts submitted to the following address: mmaf13team@gmail.com
(Welcome to the resistance but the sooner the better) 
BREAKING NEWS THE SECOND
[PRESS] looking for unwanted flower pot paproto green-leafy and palm. If you are in immediate and does not know what the end of them …
Contact mail address above or tel. + 48 605 612 642
More info at
look-and-see_baner-no-date-minlook-and-see_baner-no-date-minlook-and-see_baner-no-date-minlook-and-see_baner-no-date-min
Szczegółowe informacje
W dwuletnich odstępach czasu [niczym biennale;] przychodzi czas na to, że chcemy zaprezenować Wam na co sami zwracamy uwagę w audio-wizualnym świecie kultury i sztuki. Rodzą się z tego kolejne edycje Przeglądu Kultury Wspołczesnej Look&See, [czyli L.a.S.]. Hasłem przewodnim edycji IV jest Kontinuum.
Jeśli pragniecie zaczerpnąć szczegółów o L.a.S. zapraszamy na www: http://lookandsee-festival.blogspot.com
A tu przechodzimy do konkretów.
22.10.2016, sobota, III kwadra Księżyca widzianego z Planety Ziemia z 15°30’E i 51°56’N współrzędnych geograficznych.
BLOK I / godz. 18 00 :
Wystawa Kontinuum w składzie:
Katarzyna Szeszycka, Marcelo Zammenhoff, Daria Bojanek, An Krasko, Adrian Nejman, Aleksander Olejniczak, Piotr Leszczyński, Jakub Bitka, Agata Rowecka, ZIMZ, Andrzej Kwiatkowski, Wald Loren oraz Goście.
Koncert:
WRATHU+MAŁA FUZJA [ www.youtube.com/watch?v=UbwqEfaukoo ]

PSIE KŁAKI [ https://www.youtube.com/watch?v=hLbVqZcL8xY
oraz
MANDRAGOROD

BLOK II / godz. 20 00:
WŁADYSŁAW KOMENDAREK [ http://www.e-sochaczew.pl/komendarek/ ] w złączonych siłach z Michałem Roguszewskim na djembe
/////
WIELORYB [ www.vimeo.com/164228448 ]

REDUKCJA [ https://soundcloud.com/redukcja ]

DYM [ www.dymrecords.bandcamp.com/ ]
ICEBERG
+ video arty
/////
Na miejscu bufet z napojami, organizowany przez klub O B I E K T, specjalizujący się w dobrej muzyce i przesmacznych kolorowych drinkach.
Chill z shishą / Świat Shishy.
Stoisko z autorską bizuterią Basi Szulc Pushorek.
/////
W całym budynku obowiązuje kategoryczny zakaz palenia fajek.
Nie wnosimy też własnego alkoholu.
/////
Tax: przedsprzedaż / 15pln
[OBIEKT, ul. Kazimierza Wielkiego21
Świat Shishy, ul. Drzewna27
Kardamon-Przyprawy Świata, ul. Sikorskiego34
Winylowo, ul. Fabryczn 13] —> od 7.10.2016 !!!
dzień imprezy / 25pln
/////
Uwaga! Informacje BHP.
Teren imprezy standardowo pofabryczny. Przystosowany (jest kryształowy żyrandol), ale surowy. Wejście na własną odpowiedzialność.
/////
Na miejscu bufet z napojami. Chill z shishą i art zona.
W calym budynku obowiązuje kategoryczny zakaz palenia fajek.
/////
O FESTIWALU
Festiwal Kultury Współczesnej Look&See to cykl imprez prezentujących obecne zjawiska w dziedzinie sztuk wizualnych i muzycznych. Nurtów niejednokrotnie niszowych i nowatorskich, tworzonych przez niezależną scenę muzyczną i intermedialną.
Idea wydarzenia oparta jest na łączeniu wielu dziedzin współczesnej aktywności. Look&See to muzyka, projekty multimedialne, street art, działania performerskie, wystawiennicze i warsztatowe, spotkania z twórcami oraz projekty specjalne.
 
Przedsięwzięcie nastawione jest na konfrontacje sztuki z widzem. Wychodzi poza tradycyjne przestrzenie wystawiennicze w miejsca nietypowe, zapomniane, w tkankę miejską. Z założenia, będąc platformą lewitującą ‚na styku życia i sztuki’, zagadnienia zauważane przez młoda sztukę wprowadza do społecznego obiegu.
Look&See nastawiony jest na życie w zgodzie z naturą. Festiwal nie ma jednej, z góry przyjętej struktury. Co roku organizatorzy poddają ja modyfikacji. Festiwal jest w ciągłej, ulepszanej konstrukcji.
 
Połączenie różnych dziedzin współczesnej kultury ma ukazywać wzajemne przenikanie się świata. Look&See to ‚patrzeć’ i ‚widzieć’ / ‚pojmować’ z jednej strony, lecz również słuchać, czuć i obcować. Tytuł wydarzenia odnosi się do kultury wizualnej, będącej budulcem dzisiejszego pojmowania świata oraz dźwięku, który jest jego nie-widocznym, ale jednocześnie nieodłącznym elementem. Za motto uznać można słowa Leonarda da Vinci: ‚Learn how to see. Realize that everything is connect to everything else’.
 
Twórcy biorący udział w przeglądzie prezentują indywidualne podejścia i postawy twórcze, jednocześnie zadając pytanie o miejsce człowieka w kulturze nowoczesnej, która stawia jednostkę w często specyficznych sytuacjach, nie mających swoich odpowiedników w pierwotnych obszarach aktywności.
To właśnie ich eksploracja – obszarów będących rezultatem specyfiki naszej cywilizacji jest głównym przesłaniem imprezy.
Wiecej info na:
Testerzy Imprez polecają!
ZEFAM / ZONA
Sienkiewicza 9 
Green Mountain
Zielona Góra
Grunberg
 Look and See, In Grunberg We Trust 2016
look-and-see-festival-2016