Interaktywne Koncerty Edukacyjne. Projekt realizuje Spoldzielnia SNAPZ, Stowarzyszenie ProMusica oraz Narodowe Centrum Kultury.

Pałac w Żaganiu, Pałac Bruhla Brody, Teatr Terminus Aquo, Centrum Edukacji i Zabawy – Akademia KOT,  Zamek Joannitów w Łagowie, Sala Witrażowa w Muzeum Ziemii Lubuskiej to miejsca realizacji wydarzen z  cyklu MELO Interaktywne Koncerty Edukacyjne dofinansowanego z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura Dostępna

IKE Interaktywne Koncerty Edukacyjne cykl w ramach Kultura Dostepna 2015 2016

Jako Testerzy Imprez z przyjemnością informujemyo nadchodzących otwartych wydarzeniach artystycznych organizowanych przez Produkcję filmową SNAPZ i Stowarzyszenie Pomocy Szkoły Muzycznej ProMusica. Wszystkich melomanów z rodzinami w okresie międzyświątecznym zapraszamy na otwarte multimedialne koncerty o charakterze edukacyjnym, wspólne muzykowanie.
dofinansowane zostały ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kultura Dostępna”

Po koncercie zainteresowanych i chętnych o dalszych działań twórczych zapraszamy po koncercie na kameralne spotkanie w formie warsztatu artystycznego.

23 grudnia, 16:30
Trzebiechowski ośrodek Kultury
https://kulturadostepna.pl/wydarzenie/melo—muzyka-melomana—swiateczna-muzyka-polska–interaktywny-koncert-edukacyjny-

Lista wykonawców:

Zuzanna Horna – skrzypce
uczennica PSM I stop. w Zielonej Górze w klasie Krzysztofa Kowalika
„Polskie Drogi” Andrzej Kurlewicz

Robert Horna – gitara
z towarzyszeniem Zuzanna Horna – skrzypce
Maja Ratajczak – śpiew
Krzysztof Komeda – „Baby Rosemary”

Maja Ratajczak fortepian
uczennica I kl Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej w Zielonej Górze w klasie p. Anny Sierżan – Okaz
„Piosenka Kurpiowska”

Stanisław Lewandowski – gitara

uczeń I kl Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej w Zielonej Górze w klasie Witolda Nowickiego
T.Stachak „Smutna opowieść”

J.Powroźniak – „Walczyk”

Sebastian Cieśliński – Scherzo h- moll – Fryderyk Chopin

Kapela Zielonogórska w składzie:

Andrzej Brzozowski- skrzypce

Henryk Banaszak – śpiew

Paweł Kraszewski – akordeon

Piosenki o Zielonej Górze „Monte Verde”, „Przez Zieloną Górę”, „Moje miasto, Przyjeżdżaj na Winobranie” i.in.

kompozycja Marek Sart, Eugeniusz Banachowicz

23.12.2015 tuż przed świętami Bożego Narodzenia odbedzie się w Trzebiechowskim Ośrodku Kultury interaktywny Koncert edukacyjny ” Świąteczna muzyka polska”. Podczas trwania koncertu o tematyce nie tylko świątecznej ale i rozrywkowej na białym płótnie rozwieszonym na scenie wyświetlone zostana abstrakcyjne obrazy min. Wilhelma Oskara Fischingera. Założeniem organizatorów jest obrazowanie muzyki ruchomym obrazem, kolorystyką, odzwierciedlanie melodii kolorem.

Publiczność zachęcana przez prowadzącą – Ludmiłę Pawłowską, (pedagoga muzyki w klasie fortepianu PSM II stop w ZG) edukatora – muzyka z pewnoscia chętnie włączała się bedzie w działania twórcze podczas koncertu. Jednym z nich bedzie tworzenie obrazu malowanego na rozwijanym płótnie farbami temperowymi. Prace uczestników miksowane na bieżąco z podkładem dźwiękowym. W pracę najbardziej zaangażowac chcemy najmłodszych uczestnikow puszczając wodze fantazji – opowiadaja organizatorzy ze Spoldzielni Socjalnej SNAPZ, nowego multimedialnego przedsiebiorstwa spolecznego z Zielonej Gory dzialajacego w branzy foto video.

Ponadto Trzebiechowska publiczność podobnie jak w kilkunastu innych miejscach realizowanego projektu w ramach programu Kultura Dostepna bezie miała okazję usłyszeć muzykę filmową w wykonaniu młodych i starszych artystów w tle miksu obrazu filmowego produkcji eXaLabolatories.
Kolejnym punktem koncertu była muzyka inspirowana folklorem polskim z tłem wizualnym w postaci
motywów ludowych.

Ostatnim etapem koncertu bedzie regionalna muzyka współczesna – piosenki o Zielonej Górze w wykonaniu Kapeli Zielonogórskiej, która skutecznie zachęcała bedzie publiczność do wspólnego muzykowania i śpiewania.

Szersze informacje kontaktowe i namiary do organizatorow IKE na stronach:

www.kulturadostepna.pl/wydarzenie/melo

oraz

www.snapz.com.pl

www.facebook.com/sfssnapz

Kolejne daty wydarzen w ramach cyklu koncertow IKE:

Terminarz
22 grudnia godz. 16.30

Pałac w Żaganiu,

23 grudnia godz. 16.30

Trzebiechowski ośrodek Kultury

godz. 15.00

Pałac Bruhla Brody,

ul. Plac zamkowy 9 68-343 Brody

godz. 18.00

Teatr Terminus Aquo

ul. Kościuszki 3 Nowa Sól

28 grudnia

godz. 17.00

Centrum Edukacji i Zabawy – Akademia KOT

ul. Długa 3, 66-008Świdnica

29 grudnia

godz.17.00

„Sala rycerska” – Zamek joannitów w Łagowie,

Kościuszki 3, 66-220 Łagów

30 grudnia 2015r.

11.00

Sala Witrażowa, Muzeum Ziemii Lubuskiej

Niepodległości 15, Zielona Góra

17.00

Kożuchowski Ośrodka Kultury i Sportu „Zamek”,

ul. Klasztorna 14, Kożuchów

Program „Kultura Dostępna” to systemowe rozwiązanie, które ma służyć niwelowaniu barier kompetencyjnych, finansowych, szczególnie dla grup narażonych na wykluczenie – to program wdrażany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2015 r. Jego realizacja ma na celu intensyfikowanie i poszerzanie wachlarza inicjatyw ograniczających przeszkody w dostępie do kultury oraz uświadamiających potrzebę uczestnictwa w niej.
 
Zebrane w kompletny katalog działania całego resortu, podległych mu instytucji oraz samorządowych instytucji kultury skupiają w jednym miejscu inicjatywy kierowane do różnych grup społecznych. Wszystkie działania programowe zakładają współpracę ponadinstytucjonalną
i międzysektorową, przy jednoczesnym tworzeniu ogólnopolskiej sieci partnerów działających na rzecz udostępniania dóbr kultury oraz informacji o tanich i darmowych wydarzeniach kulturalnych.

Kultura Dostępna i Interaktywne Koncerty Edukacyjne.

Testerzy Imprez polecają!

Txt

Waldemar  Lorenz

Źródła: Spółdzielnia Socjalna SNAPZ, Narodowe Centrum Kultury oraz materiały autora

IKE Interaktywne Koncerty Edukacyjne cykl w ramach Kultura Dostepna 2015 2016