PONOWOROCZNE KONFRONTACJE TESTRALNE. POKOT 2015 TEATR LUBUSKI GRUNBERG.

PONOWOROCZNE KONFRONTACJE TESTRALNE

PROGRAM PONOWOROCZNYCH KONFRONTACJI

poniedziałek, 9 marca

12.00 – 13.30
WARSZTAT *
Kreacja ruchu w twórczości amatorskiej
prowadzący Marek Zadłużny
/scena kabaretowa – Lubuski Teatr w Zielonej Górze/

14.00
OFICJALNE OTWARCIE KONFRONTACJI
/duża scena – Lubuski Teatr w Zielonej Górze/

14.15-18.30
KONFRONTACJE I
/duża scena – Lubuski Teatr w Zielonej Górze/

Grupa Rewolucyjna – Uniwersytet Zielonogórski
Teatr Avis – Liceum Ogólnokształcące w Nowej Soli
Trach! – Młodzieżowe Centrum Kultury i Edukacji w Zielonej Górze
Ponievash – Młodzieżowe Centrum Kultury i Edukacji w Zielonej Górze
Kamila Winkler – Zielonogórski Ośrodek Kultury
Teatr zza Boru

19.30
FORUM
dialog twórców z radą artystyczną
/klub OBIEKT – Kazimierza Wielkiego 21/

21.00
Jak rozwijać koncepcję spektaklu?
dr Marek Chojnacki Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
/klub OBIEKT – Kazimierza Wielkiego 21 Zielona Góra/

22.00
OBIEKT PARTY
otwarta impreza integracyjna
/klub OBIEKT – Kazimierza Wielkiego 21 Zielona Góra/

wtorek, 10marca

11.30
WARSZTAT *
Komentarz reżyserski do spektaklu „Dziewczynka z zapałkami”
prowadzący Robert Czechowski
/scena kameralna – Lubuski Teatr w Zielonej Górze

14.00– 17.30
KONFRONTACJE II
/duża scena – Lubuski Teatr w Zielonej Górze/

Teatr Słowa – Młodzieżowe Centrum Kultury i Edukacji w Zielonej Górze
Emancypantki – Zakład Animacji Kultury i Andragogiki UZ
Aleksandra Maliszewska – Młodzieżowe Centrum Kultury i Edukacji w ZG
MASKA – Miejski Dom Kultury w Rzepinie
Teatr Polski Czeski Film – Lubuski Teatr w Zielonej Górze

PONOWOROCZNE KONFRONTACJE TESTRALNE

17.30
SPEKTAKL GOŚCINNY
Pracownia Teatru Tańca – Młodzieżowe Centrum Kultury i Edukacji w ZG
SHELLS choreografia Marek Zadłużny
/duża scena – Lubuski Teatr w Zielonej Górze/

19.30
FORUM
dialog twórców z radą artystyczną
/klub OBIEKT – Kazimierza Wielkiego 21/

21.00
OBIEKT PARTY
otwarta impreza integracyjna
/klub OBIEKT – Kazimierza Wielkiego 21/

środa, 11 marca

10.30 – 11.30
WARSZTAT *
Kreacja aktorska w twórczości amatorskiej
prowadzący Wojciech Brawer
/scena kabaretowa – Lubuski Teatr w Zielonej Górze//

11.45
KONFRONTACJE III
/duża scena – Lubuski Teatr w Zielonej Górze/

Przyjaciele – Warsztat Terapii Zajęciowej „Winnica” w Zielonej Górze
SzumSzelest – Młodzieżowe Centrum Kultury i Edukacji w Zielonej Górze
Żółte Szaliki & ReAnimacja – Koło Naukowe UZ
Teatr Anigrono – Regionalne Cnetrum Animacji Kultury w Zielonej Górze
Łośno Głośno – Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „NOVA” w Łośnie

15.30
SPEKTAKL GOŚCINNY
Pracownia Teatru Tańca – Młodzieżowe Centrum Kultury i Edukacji w ZG
UTERUS choreografia Marek Zadłużny
/duża scena – Lubuski Teatr w Zielonej Górze/

16.30
OFICJALNE ZAKOŃCZENIE
/scena kabaretowa – Lubuski Teatr w Zielonej Górze/

17.00
FORUM
dialog twórców z radą artystyczną
/scena kabaretowa – Lubuski Teatr w Zielonej Górze/

* ilość osób na warsztatach ograniczona, obowiązują zapisy do 7 marca do godz. 15.59. /proszę przesłać pod adres a.zadluzna@rcak.pl, imię i nazwisko oraz nazwę warsztatu/

PONOWOROCZNE KONFRONTACJE TESTRALNE