„23 cięcia dla Williama S. Burroughsa”. Pierwsza w Polsce monografia Burroughsa, jednego z najważniejszych pisarzy amerykańskich XX wieku. już w księgarniach.

„23 cięcia dla Williama S. Burroughsa” to pierwsza w Polsce monografia poświęcona Williamowi S. Burroughsowi (1914–1997), jednemu z najważniejszych pisarzy amerykańskich XX wieku. W zwięzły, popularyzatorski sposób autor pokazuje, że twórca Nagiego lunchu to nie tylko główny inspirator ruchu beatników; potencjał intelektualny obecny w jego pisarstwie czyni zeń bowiem jednego z kluczowych myślicieli minionego stulecia.

„23 cięcia dla Williama S. Burroughsa”.  Pierwsza w Polsce monografia Burroughsa, jednego z najważniejszych pisarzy amerykańskich XX wieku. już w księgarniach.

23-cięcia-dla-Williama-S.-Burroughsa-okładka-300x470

Myśl Burroughsa budziła największy rezonans w kręgu awangardy, kontrkultury, undergroundu. Bez jego inspiracji trudno wyobrazić sobie takie przełomowe dla kultury ruchy, jak beat, punk, industrial, cyberpunk. Z czasem okazało się, że jego spostrzeżenia nawiązywały mimowolny dialog z dziełem tak znanych myślicieli, jak McLuhan, Barthes, Derrida, Foucault, Deleuze, Lacan. Autor 23 cięć dla Williama S. Burroughsa w swej wędrówce po obszernym dziele artysty posługuje się technikami stosowanymi przez niego samego. Wycina z jego spuścizny kluczowe idee i ukazuje ich ewolucję w kontekście życia Burroughsa, jak również na tle kulturowej panoramy XX wieku. Esej Rafała Księżyka nie jest pracą stricte biograficzną ani krytycznoliteracką, jej celem jest także zainspirowanie czytelnika do szukania własnych sposobów przetrwania w świecie nowego wieku, pozbawionym pewnych punktów odniesienia i dominujących narracji.

Książka została opatrzona obszernym kalendarium życia i twórczości Burroughsa, jego bibliografią, dyskografią i filmografią oraz indeksem. Ukazała się w przededniu setnej rocznicy urodzin pisarza.

źródło: materiały prasowe

„23 cięcia dla Williama S. Burroughsa”, Rafał Księżyk, Pisarz XX wieku William Burroughs. Napisano w literatura, news, Tygiel kultury.