MIFGASHIM BE POLIN. To projekt skierowany do osób żydowskiego pochodzenia odwiedzających Polskę, w szczególności Kraków.

 

Mifgashim be Polin

Mifgashim be Polin to projekt skierowany do osób żydowskiego pochodzenia odwiedzających Polskę, w szczególności Kraków. Jego celem jest rozszerzenie perspektywy postrzegania żydowskiej obecności w Polsce poza tematykę Holocaustu i przybliżenie żydowskiego dziedzictwa w Polsce.

ksiazki_od_owcy

„Od tysiąca lat Żydzi byli jednym z ważnych elementów życia polskiego. Od samego początku dziejów Polski dawała się zauważyć obecność Żydów i udział ich w życiu zbiorowym. Spotykamy ich wśród pierwszych narratorów faktu powstania państwowości polskiej, bili monetę za pierwszych Piastów, z każdym następnym wiekiem coraz wyraźniej i wszechstronniej zaznaczali swoją obecność. Przez tysiąc lat byli częścią rzeczywistości polskiej. Oceniano ich rozmaicie – częściej nieżyczliwie niż życzliwie, nieraz wrogo i potępiająco. A jednak byli oni jakąś częścią składową życia polskiego, zaznaczali swoją obecność, jakoś na całość tego życia wpływali.” – pisze w monografii „Żydzi w kulturze polskiej” Aleksander Hertz.

1000-letnie dziedzictwo żydowskie w Polsce to dziś przede wszystkim ślady- cmentarze, opuszczone synagogi, ślady po mezuzach we framugach. Traumatyczne wydarzenia II wojny światowej zdominowały pamięć o polskich Żydach. Świadectwo żydowskiej historii w Polsce jest jednak niepełne bez wspomnienia tego ogromnego dziedzictwa. Historia polsko- żydowskich relacji nie jest prawdziwa, jeśli ograniczymy ją do lat wojny; będzie krzywdząca tak dla Polaków, jak i dla Żydów, przede wszystkim zaś nie pozwoli zrozumieć w jakim momencie dziejowym są dzisiaj Żydzi polscy i ci, których przodkowie z Polski pochodzą. Jest zrozumiałym, że obraz Polski jaki przekazali swoim dzieciom i wnukom Ocaleni z Holocastu, obciążony jest najbardziej bolesnym doświadczeniem. Tym bardziej jednak istotne, by przybywając do kraju przodków, Żydzi z diaspory mogli poza złożeniem hołdu Nieobecnym, dotknąć także innych śladów swojej historii.

Chcemy, by projekt „Mifgashim be Polin” tworzył przestrzeń do spotkania i wymiany doświadczeń, przyczyniał się do przełamania funkcjonujących na temat Polski stereotypów i rozszerzał perspektywę patrzenia na społeczność żydowską w Polsce.

Praktyczna strona projektu to spotkania z osobami prywatnymi oraz grupami szkolnymi i uniwersyteckimi z USA, Izraela i innych krajów diaspory. Proponujemy gościom takie formy jak pokazy filmów, wykłady, prezentacje multimedialne i dyskusje, także wspólne posiłki które dają możliwość rozmowy na mniej formalnej płaszczyźnie. Staramy się przekazywać wiedzę o historii Żydów w Polsce, informacje na temat obecnej sytuacji społeczności żydowskiej i wymieniać doświadczenia związane ze współczesnymi, globalnymi dylematami związanymi z tożsamością.

 

Txt także na stronie www.czulent.pl
Koordynatorka: Klaudia Klimek
Sponsor: The Taube Foundation for Jewish Life & Culture

www.biblioteka.czulent.pl

Zapraszamy także na:

Krakowski Szlak Kobiet

Historyczny dorobek kobiet związanych z Krakowem (i nie tylko nim), ich spuścizna pozostawiona współczesnym w postaci praw wyborczych, prawa do studiowania, prawa do pracy, doświadczeń przełamywania ograniczających społecznych wyobrażeń o rolach płci, wspólne emancypacyjne doświadczenia kobiet wywodzących się z różnych społeczności i wspólnot są pomijane w podręcznikach szkolnych, w przewodnikach po mieście – w ten sposób unieważniane, przemilczane.

W roku 2010 Krakowski Szlak Kobiet wygrał w plebiscycie Gazety Wyborczej KULTURALNE ODLOTY w kategorii WYDARZENIE 2010!

Zapraszamy na strone projektu Krakowski Szlak Kobiet.

 

http://www.krakowskiszlakkobiet.pl/


ksiazki_od_owcy

Kontakt

Żydowskie Stowarzyszenie Czulent
ul. Kupa 18
31-057 KrakówAdres korespondencyjny:
ul. Dietla 64/6
31-039 KrakówTel.: +48 12 444 12 51

www.czulent.pl
office@czulent.pl

 Wald Loren

Coordinator of the Testerzy Imprez Project
In Berlin We Trust 2014