Galeria BWA w Zielonej Górze i Fundacja Salony zapraszają na wystawę Simone Ruess – Park wernisaż wystawy: 24.05 (piątek), g. 19:00 dyskusja z artystką: 25.05 (sobota), g. 12:00 kuratorzy: Romuald Demidenko, Marta Gendera

Galeria BWA w Zielonej Górze i Fundacja Salony zapraszają na wystawę
Simone Ruess – Park
wernisaż wystawy: 24.05 (piątek), g. 19:00
dyskusja z artystką: 25.05 (sobota), g. 12:00

kuratorzy: Romuald Demidenko, Marta Gendera

 

Simone ... Bohaterka wernisażu we własnej osobie...
Simone… Bohaterka wernisażu we własnej osobie…

„Dopiero z czasem, po paru wizytach, zdałam sobie sprawę z tego, że w układzie terenu daje się rozpoznać, że był to kiedyś cmentarz. Jednak podczas pierwszej wizyty nie wyczułam tej mrocznej atmosfery i to dało mi nadzieję, że można dziś przychodzić do parku bez konieczności stałego odwoływania się do jego przeszłości. Rozumiem, że układ kaskad w parku wskazuje na związek z cmentarną przeszłością, ale można skojarzyć to z innymi dzielnicami Zielonej Góry, w których pojawiają się dokładnie takie same kaskady wzdłuż ogrodów przydomowych lub w zielonych przestrzeniach między blokami” – fragment rozmowy z artystką, Park Tysiąclecia – Park Zmysłów, no.3/2012, s. 2

kuratorzy: Romuald Demidenko, Marta Gendera  oraz Wojciech Kozłowski
kuratorzy: Romuald Demidenko, Marta Gendera
oraz Wojciech Kozłowski

Wystawa niemieckiej artystki od kilku lat związanej z Warszawą będzie efektem dwutygodniowych obserwacji z pobytu na zaproszenie Fundacji Salony i BWA w ramach pierwszego etapu społecznej rewitalizacji Parku Tysiąclecia, centralnie usytuowanej przestrzeni publicznej w Zielonej Górze.

Publika dopisała... Znaczy temat Parku tysiąclecia ludzi nurtuje...
Publika dopisała… Znaczy temat Parku tysiąclecia ludzi nurtuje…

Simone Rueß jest artystką sztuk wizualnych zajmującą się w swojej pracy szczególnie problematyką przestrzeni miejskiej, obserwacją architektury w kontekście jej społecznego funkcjonowania. Ukończyła studia w Staatliche Akademie der Bildenden Künste w Stuttgarcie. Jest stypendystką programu DAAD oraz Cité Internationale des Arts w Paryżu (2013). Jej prace były prezentowane na wielu wystawach, m. in. w Galerii Studio oraz Le Guern w Warszawie.

http://testerzyimprez.pl/wp-content/uploads/2013/05/Sprawdźmy-czy-rowery-stoją...-owszem-są...-wracamy-na-wernisaż.
http://testerzyimprez.pl/wp-content/uploads/2013/05/Sprawdźmy-czy-rowery-stoją…?owszem-są…? Ok, to wracamy-na-wernisaż

Wystawa odbywa się w ramach projektu pn. “Park Tysiąclecia. Próby, szkice, scenariusze nowej przestrzeni publicznej”. Projekt jest realizowany ze środków Ministerstwa kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz przy pomocy finansowej Urzędu Miasta Zielona Góra.

Wystawa czynna do 16.06.2013

 

Galeria BWA w Zielonej Górze i Fundacja Salony zapraszają na wystawę  Simone Ruess - Park wernisaż wystawy: 24.05 (piątek), g. 19:00 dyskusja z artystką: 25.05 (sobota), g. 12:00  kuratorzy: Romuald Demidenko, Marta Gendera
Galeria BWA w Zielonej Górze i Fundacja Salony zapraszają na wystawę
Simone Ruess – Park
wernisaż wystawy: 24.05 (piątek), g. 19:00
dyskusja z artystką: 25.05 (sobota), g. 12:00
kuratorzy: Romuald Demidenko, Marta Gendera

————————————————————————————————————————————————————-

BWA Gallery in Zielona Góra and Salony Foundation invite you to the exhibition
Simone Ruess – Park

vernissage: 24.05 (friday), 19:00
artist’s talk: 25.05 (saturday), 12:00

Rozmowy kuluarowo... wywiadowcze... ;P
Rozmowy kuluarowo… wywiadowcze… ;P

“Only after some time, after couple visits, it occurred to me that in the landscape one can recognize the park had been a cemetery once. I did not feel this ominous atmosphere during my first visit and it let me hope that the park can be visited without obligatory reference to its history. I understand, the arrangement of cascades in the park suggests its cemetery past but it is also related to other districts of Zielona Góra where similar cascades can be found along gardens and spaces between buildings.” – part of the interview with the artist, Park Tysiąclecia – Park Zmysłów, no.3/2012, p. 2

SONY DSC

The exhibition of the German artist is the conclusion of a 2-week observation she made during her residence in Zielona Góra as part of the project of social revitalisation of the Millennium Park – centrally located area of Zielona Góra.

SONY DSC

Simone Ruess has graduated from Staatliche Akademie der Bildenden Künste in Stuttgart and she was awarded DAAD Programme and Cité Internationale des Arts Fellowship in Paris (2013). Her works were presented on numerous exhibitions in Studio Gallery and Le Guern in Warsaw. She is mainly concerned with public spaces and observing social function of architecture.

Patrycja...
Patrycja…

The exhibition is part of the project “Millennium Park. Rehearsals, sketches, scenarios of the new public space.” The Ministry of Culture and National Heritage and Zielona Góra City Council finance the project.

Exhibition is open through 16.05.

www.milleniumpark.eu

Patrycja... i ... Szymon Teluk
Patrycja… i … Szymon Teluk

 

Galeria BWA w Zielonej Górze i Fundacja Salony zapraszają na wystawę

Simone Ruess – Park
wernisaż wystawy: 24.05 (piątek), g. 19:00
dyskusja z artystką: 25.05 (sobota), g. 12:00

kuratorzy: Romuald Demidenko, Marta Gendera

Na tle mapy Parku Tysiąclecia
Na tle mapy Parku Tysiąclecia